Πολιτική Απορρήτου

H εταιρεία με την επωνυμία «GIOCHI PREZIOSI HELLAS HELLAS Α.Ε.» (στο εξής «Giochi Preziosi Hellas»), με έδρα της στην οδό Αγρινίου 14 στην Πεύκη Αττικής, είναι αφοσιωμένη στην προστασία του προσωπικού απορρήτου των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας (εφεξής «Ιστοσελίδας»), στην οποία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας (στο εξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). Ως εκ τούτου, αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») έχει συνταχθεί προκειμένου να σας επιτρέψει να κατανοήσετε την πολιτική της Giochi Preziosi Hellas σχετικά με τις πληροφορίες σας, καθώς και το πώς θα χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας παρέχει επίσης πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σαφή και ενημερωμένο τρόπο, όπου χρειάζεται. Σε γενικές γραμμές, οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα επιλέξετε να παρέχετε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της Ιστοσελίδας ή που συλλέγονται με άλλο τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας, θα επεξεργαστούν με νόμιμο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο. Για το σκοπό αυτό και όπως περιγράφεται περαιτέρω, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει υπόψη τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο περιορισμός του σκοπού, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Σύμφωνα με τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU) 2016/679 (εφεξής, «ΓΚΠΔ»), η Giochi Preziosi Hellas είναι ο αυτόνομος Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τις επεξεργασίες που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας όσον αφορά τους σκοπούς της Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, Analytics και Κατάρτισης Προφίλ / Profiling (όπως ορίζονται και στην Ενότητα 3). Επίσης, η Giochi Preziosi Hellas θα είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας και για σκοπούς Συμμόρφωσης αλλά και για σκοπούς Κατάχρησης / Απάτης.

Είδη Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζονται

Καθώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Αυτές οι πληροφορίες, και άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν από την Giochi Preziosi Hellas μέσω της ανάλυση της συμπεριφοράς σας στην Ιστοσελίδα, θα αναφέρονται συλλογικά, στην παρούσα Πολιτική, ως «Προσωπικά Δεδομένα». Τα Προσωπικά Δεδομένα που μπορεί να επεξεργαστεί η Giochi Preziosi Hellas μέσω της Ιστοσελίδας είναι τα εξής:

α. Δεδομένα περιήγησης

Η λειτουργία της Ιστοσελίδας, όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε ιστότοπου στο Διαδίκτυο, περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικές διαδικασίες, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας τους. Παρόλο που η Giochi Preziosi Hellas δεν συλλέγει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να τις συνδέσει με συγκεκριμένους χρήστες, είναι ακόμα δυνατό να εντοπίσει εκείνους τους χρήστες είτε άμεσα μέσω αυτών των πληροφοριών, είτε με τη βοήθεια άλλων πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί – ως εκ τούτου, αυτές οι πληροφορίες πρέπει επίσης να θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής, όπως η διεύθυνση IP, η τοποθεσία (χώρα), τα ονόματα τομέα του υπολογιστή σας, οι διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητάτε στην Ιστοσελίδα, το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αιτήσεις σας, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων στο διακομιστή, οι διαστάσεις του αρχείου που λαμβάνονται ως απάντηση σε μια αίτηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που αποστέλλεται από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κλπ.), και ούτω καθεξής. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της και τον εντοπισμό τυχόν βλαβών ή / και κατάχρησης της Ιστοσελίδας. Εκτός από αυτόν τον σκοπό, αυτά τα δεδομένα δεν διατηρούνται για περισσότερο από 7 εργάσιμες ημέρες.

β. Cookies

– Ορισμοί, χαρακτηριστικά και εφαρμογή προτύπων

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να σταλούν και να καταχωρηθούν στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε, για να τους αποσταλούν ξανά όταν επισκέπτεστε ξανά τους ίδιους ιστότοπους. Χάρη σε αυτά τα cookies, οι συγκεκριμένοι ιστότοποι μπορούν να «θυμούνται» τις ενέργειες και προτιμήσεις σας (π.χ. στοιχεία σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς, άλλες ρυθμίσεις εμφάνισης κλπ.), έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα ρυθμίσετε ξανά κατά την επόμενη επίσκεψή σας την ιστοσελίδα ή όταν αλλάζετε σελίδες μέσα σε έναν ιστότοπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική πιστοποίηση ταυτότητας, παρακολούθηση συνεδριών και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά την πρόσβαση σε έναν ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιέχουν έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης ο οποίος επιτρέπει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων περιήγησής σας σε έναν ιστότοπο, για στατιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Χωρίς τη χρήση των cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατές ορισμένες ενέργειες σε έναν ιστότοπο διότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Κατά την περιήγηση σε έναν ιστότοπο, ενδέχεται επίσης να λάβετε cookie από ιστότοπους ή διακομιστές ιστού εκτός από τον συγκεκριμένο ιστότοπο που επισκέπτεστε (δηλαδή «cookies τρίτων» ). Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους: «cookies περιήγησης», τα οποία διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, και «μόνιμα cookies», τα οποία παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να περάσει η προκαθορισμένη περίοδος λήξης. Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει για εσάς, ενδέχεται να μην είναι πάντοτε απαραίτητη η συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies σε έναν ιστότοπο. Συγκεκριμένα, τα «cookies λειτουργικότητας» – δηλαδή τα cookies που χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή μηνυμάτων μέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τα οποία χρειάζονται για την παροχή υπηρεσιών που ζητάτε – συνήθως δεν απαιτούν αυτή τη συγκατάθεση. Αυτό περιλαμβάνει cookie περιήγησης (χρησιμοποιούνται για να επιτρέπεται στους χρήστες να συνδεθούν) και cookies λειτουργικότητας (χρησιμοποιούνται για να θυμάται τις επιλογές που κάνει ένας χρήστης κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο, όπως η γλώσσα ή τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά). Από την άλλη πλευρά, «cookies στόχευσης / διαφήμισης» δηλαδή, τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την δημιουργία προφίλ των χρηστών έτσι ώστε να στέλνονται στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών κατά την περιήγηση τους σε ιστοσελίδες. Αυτό το cookie συνήθως απαιτεί ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες, αν και αυτό μπορεί να διαφέρει σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

– Είδη cookies που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Παρακαλούμε αναφέρετε το αναγνωριστικό και την ημερομηνία της συναίνεσής σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τη συναίνεσή σας.

Η συναίνεσή σας ισχύει για τα ακόλουθα ονόματα: top-toys.gr

Τρέχουσα κατάσταση σας: Επιτρέπονται όλα τα cookies. 

Το αναγνωριστικό της συναίνεσής σας: 7cHklR+k9wJ/k3HF65ECstBkRvdS0ALtF2d+Hd/u1KSFqySEssFjdg==Ημερομηνία συναίνεσης: Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021, 06:43:44 μ.μ. EEST


Η δήλωση Cookie ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 1/6/21 από το Cookiebot:

Αναγκαία (4)

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
CONSENTYouTubeUsed to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.199 μήνεςHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 έτοςHTTP Cookie
elementortop-toys.grUsed in context with the website’s WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.PersistentHTML Local Storage
wordpress_test_cookietop-toys.grUsed to check if the user’s browser supports cookies.SessionHTTP Cookie

Στατιστικά (3)

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 έτηHTTP Cookie
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 ημέραHTTP Cookie
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 ημέραHTTP Cookie

Εμπορικής προώθησης (19)

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
_fbpFacebookUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 μήνεςHTTP Cookie
_gcl_auGoogle Tag ManagerUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 μήνεςHTTP Cookie
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 έτοςHTTP Cookie
pagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.SessionPixel Tracker
test_cookieGoogleUsed to check if the user’s browser supports cookies.1 ημέραHTTP Cookie
trFacebookUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.SessionPixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 ημέρεςHTTP Cookie
YSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt.innertube::nextIdYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt.innertube::requestsYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt-remote-cast-availableYouTubeΣε αναμονήSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

– Ρυθμίσεις για τα cookies Μπορείτε να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα μέσω των επιλογών του browser σας. Θα γίνει επαναφορά στις προτιμήσεις των cookies, εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικά προγράμματα περιήγησης για την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ορίσετε τις προτιμήσεις για τα cookies μέσω του browser σας, ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες:

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις προτιμήσεις για τα cookies τρίτων με τη χρήση διαδικτυακών πλατφόρμων όπως η AdChoice. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν μπλοκάρετε ή διαγράψετε τα cookies λειτουργικότητας που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η περιήγηση στον Ιστότοπο, ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να εμφανιστούν άλλες δυσλειτουργίες. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε ή να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο κάποιες πληροφορίες ή προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Ο Giochi Preziosi Hellas χρησιμοποιεί το Google Analytics στην Ιστοσελίδα. Αυτό είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Google και χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση της χρήσης της Ιστοσελίδας, την ανάλυση της συμπεριφοράς σας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας με την Ιστοσελίδα. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης του Google Analytics στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Σκοποί της Επεξεργασίας

 • Η Giochi Preziosi Hellas σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, για τους ακόλουθους σκοπούς: Για μελλοντικούς σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και προβολής, συμπεριλαμβανομένης του έμμεσου μάρκετινγκ, της έρευνας αγοράς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Giochi Preziosi Hellas, καθώς και αυτά επιλεγμένων τρίτων συνεργατών της εταιρείας («Analytics»),
 • Για τη δημιουργία ενός προφίλ σας ως χρήστη της Ιστοσελίδας, μέσω της χρήσης cookies στόχευσης / διαφήμισης αλλά και συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και τις επιλογές που κάνετε στην Ιστοσελίδα, καθώς και τις γενικές σας δραστηριότητες στην Ιστοσελίδα. Αυτό το προφίλ θα χρησιμοποιηθεί για να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με άλλες Ιστοσελίδες/ υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, και για να σας δείχνει πληροφορίες / διαφημίσεις που σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Όλοι οι αλγόριθμοι που εμπλέκονται σε αυτήν την επεξεργασία ελέγχονται τακτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η δικαιοσύνη και ο έλεγχος της επεξεργασίας για μεροληψία («Κατάρτιση Προφίλ / Profiling»),
 • Τη συμμόρφωση με νόμους που επιβάλλουν στη Giochi Preziosi Hellas για τη συλλογή ή / και περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων ειδών Προσωπικών Δεδομένων («Συμμόρφωση»),
 • Την αποτροπή και ανίχνευση οποιασδήποτε κατάχρησης της Ιστοσελίδας ή για τυχόν δόλιες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας («Κατάχρηση / Απάτη»).

Λόγοι επεξεργασίας

Η Giochi Preziosi βασίζεται στις παρακάτω νομικές βάσεις για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην Ενότητα 3:

 • Analytics: η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς βασίζεται για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Giochi Preziosi Hellas,
 • Κατάρτιση Προφίλ / Profiling: η επεξεργασία για το σκοπό αυτό βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, την οποία θα συλλέξει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μέσω του cookie pop-up banner και του συγκεκριμένου κουτιού (tick box). Δεν είναι απαραίτητο να δώσετε τη συγκατάθεσή σας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για αυτόν τον σκοπό, και δεν θα υπάρξουν συνέπειες εάν επιλέξετε να μην τη δώσετε (εκτός από το γεγονός πως δε θα επωφεληθείτε από τη μεγαλύτερη εξατομίκευση της εμπειρίας σας σχετικά με την Ιστοσελίδα). Η συγκατάθεση σας μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλεστεί (παρακαλώ προχωρήστε στην Ενότητα 8 για περισσότερες πληροφορίες).
 • Συμμόρφωση: η επεξεργασία για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη για να συμμορφωθεί η Giochi Preziosi Hellas με τις νομικές της υποχρεώσεις. Όταν παρέχετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα στην Giochi Preziosi Hellas, η Giochi Preziosi Hellas πρέπει να τα επεξεργαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη διατήρηση και αναφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων στις επίσημες αρχές για συμμόρφωση με φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις.
 • Κατάχρηση / Απάτη : Οι πληροφορίες που συλλέγονται για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή κατάχρησης της Ιστοσελίδας (για ενδεχομένως εγκληματικούς σκοπούς).

Παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να μοιραστούνε με τις ακόλουθες οντότητες («Παραλήπτες»):

 • Φορείς που δρουν συνήθως ως εκτελούντες εκ μέρους της Giochi Preziosi Hellas, όπως: α) πρόσωπα, εταιρείες ή επαγγελματικές επιχειρήσεις που παρέχουν στην Giochi Preziosi Hellas συμβουλές σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών σε θέματα: λογιστικά, διοικητικά, νομικά και φορολογικά, β) φορείς που ασχολούνται με τη Διεξαγωγή του Διαγωνισμού (π.χ. πάροχοι φιλοξενίας της Ιστοσελίδας ή παροχές υπηρεσιών ταχυμεταφορών) και / ή για την εκτέλεση τεχνικής συντήρησης, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης της Ιστοσελίδας) γ) ανεξάρτητες εταιρείες ελέγχου,
 • Άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Giochi Preziosi Hellas να επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται αυστηρά με την Διεξαγωγή του Διαγωνισμού, που έχουν αναλάβει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση της εμπιστευτικότητα (π.χ. υπάλληλοι της Giochi Preziosi Hellas),
 • Άλλες εταιρείες του Ομίλου Giochi Preziosi Hellas για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών ή των εργαζομένων, και
 • Δημόσιους φορείς, οργανισμούς ή αρχές στους οποίους ενδέχεται να ανακοινωθούν τα δεδομένα σας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή δεσμευτικές εντολές από αυτούς τους φορείς, οργανισμούς ή αρχές.

Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα παραμένουν και διατηρούνται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη Συμμόρφωση θα διατηρούνται από τη Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που απαιτείται από την συγκεκριμένη νομική υποχρέωση ή από το εφαρμοστέο δίκαιο. Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη Κατάχρηση / Απάτη θα διατηρούνται από τη Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που απαιτούνται από τη συγκεκριμένη νομική υποχρέωση ή από το εφαρμοστέο δίκαιο. Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τα Analytics θα διατηρούνται για όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς αυτούς. Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη Κατάρτιση Προφίλ / Profiling θα διατηρούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας από τη στιγμή που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας έως ότου να την ανακαλέσετε. Μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους σκοπούς αυτούς, παρόλο που ενδέχεται να εξακολουθούν να διατηρούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ιδίως όπως μπορεί να είναι αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που σχετίζονται με τη δυνητική ευθύνη σχετικά με αυτή την επεξεργασία.

Δικαιώματα του Υποκείμενου των Προσωπικών Δεδομένων

Ως υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, δικαιούστε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα από τη Giochi Preziosi Hellas, ανά πάσα στιγμή:

 • Να λαμβάνετε επιβεβαίωση για τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν και υφίστανται επεξεργασία, όπως και πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται από την Giochi Preziosi Hellas (και/ή να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία),
 • Να απαιτείτε από την Giochi Preziosi Hellas τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, όπως και την συμπλήρωση ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων,
 • Να ζητάτε από τη Giochi Preziosi Hellas τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, στις περιπτώσεις που πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ή επεξεργάστηκαν παράνομα,
 • Την εξασφάλιση του περιορισμού της επεξεργασίας, όταν πιστεύετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται είναι ανακριβές, ή στις περιπτώσεις που πιστεύετε πως η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη ή είναι παράνομη, όπως και στο ενδεχόμενο που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία,
 • Στη φορητότητα – το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπου, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • Να φέρετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, που πιστεύετε ότι πρέπει να εμποδίσει τη Giochi Preziosi Hellas από την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για έναν συγκεκριμένο σκοπό, και
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, όπου η συναίνεση σας χρησιμεύει ως νομική βάση για την επεξεργασία – αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε πραγματοποιηθεί πριν και μέχρι την απόσυρση (για τη Κατάρτιση Προφίλ / Profiling).

Η συγκατάθεση για τη Κατάρτιση Προφίλ / Profiling που εκτελείται από cookies μπορεί να αποσυρθεί όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2 (γ). Οι αιτήσεις για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην Giochi Preziosi Hellas στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@giochipreziosi.gr. Σε κάθε περίπτωση, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που εκτελείται από την Επιχείρηση παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογίες

Αυτή η Πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 18/11/2018. Η Giochi Preziosi Hellas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει εν μέρει ή πλήρως αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή απλώς να ενημερώσει το περιεχόμενό της, π.χ., λόγω αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο. Η Giochi Preziosi Hellas θα σας ενημερώσει για τέτοιες αλλαγές αμέσως μόλις αυτές παρουσιαστούν και θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, η Giochi Preziosi Hellas σας καλεί να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη και ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για τον τρόπο συλλογής και χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων από τον Giochi Preziosi Hellas.

Όροι & Προυποθέσεις

Όροι & Προυποθέσεις

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Παρακαλούμε αναφέρετε το αναγνωριστικό και την ημερομηνία της συναίνεσής σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τη συναίνεσή σας.

Η συναίνεσή σας ισχύει για τα ακόλουθα ονόματα: top-toys.gr

Τρέχουσα κατάσταση σας: Επιτρέπονται όλα τα cookies. 

Το αναγνωριστικό της συναίνεσής σας: 7cHklR+k9wJ/k3HF65ECstBkRvdS0ALtF2d+Hd/u1KSFqySEssFjdg==Ημερομηνία συναίνεσης: Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021, 06:43:44 μ.μ. EEST


Η δήλωση Cookie ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 1/6/21 από το Cookiebot:

Αναγκαία (4)

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
CONSENTYouTubeUsed to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.199 μήνεςHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 έτοςHTTP Cookie
elementortop-toys.grUsed in context with the website’s WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.PersistentHTML Local Storage
wordpress_test_cookietop-toys.grUsed to check if the user’s browser supports cookies.SessionHTTP Cookie

Στατιστικά (3)

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 έτηHTTP Cookie
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 ημέραHTTP Cookie
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 ημέραHTTP Cookie

Εμπορικής προώθησης (19)

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
_fbpFacebookUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 μήνεςHTTP Cookie
_gcl_auGoogle Tag ManagerUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 μήνεςHTTP Cookie
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 έτοςHTTP Cookie
pagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.SessionPixel Tracker
test_cookieGoogleUsed to check if the user’s browser supports cookies.1 ημέραHTTP Cookie
trFacebookUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.SessionPixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 ημέρεςHTTP Cookie
YSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt.innertube::nextIdYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt.innertube::requestsYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt-remote-cast-availableYouTubeΣε αναμονήSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Παρακαλούμε αναφέρετε το αναγνωριστικό και την ημερομηνία της συναίνεσής σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τη συναίνεσή σας.

Η συναίνεσή σας ισχύει για τα ακόλουθα ονόματα: top-toys.gr


Η δήλωση Cookie ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 1/6/21 από το Cookiebot:

Αναγκαία (4)

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
CONSENTYouTubeUsed to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.199 μήνεςHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 έτοςHTTP Cookie
elementortop-toys.grUsed in context with the website’s WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.PersistentHTML Local Storage
wordpress_test_cookietop-toys.grUsed to check if the user’s browser supports cookies.SessionHTTP Cookie

Στατιστικά (3)

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 έτηHTTP Cookie
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 ημέραHTTP Cookie
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 ημέραHTTP Cookie

Εμπορικής προώθησης (19)

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
_fbpFacebookUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 μήνεςHTTP Cookie
_gcl_auGoogle Tag ManagerUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 μήνεςHTTP Cookie
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 έτοςHTTP Cookie
pagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.SessionPixel Tracker
test_cookieGoogleUsed to check if the user’s browser supports cookies.1 ημέραHTTP Cookie
trFacebookUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.SessionPixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 ημέρεςHTTP Cookie
YSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt.innertube::nextIdYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt.innertube::requestsYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt-remote-cast-availableYouTubeΣε αναμονήSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Παρακαλούμε αναφέρετε το αναγνωριστικό και την ημερομηνία της συναίνεσής σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τη συναίνεσή σας.

Η συναίνεσή σας ισχύει για τα ακόλουθα ονόματα: top-toys.gr


Η δήλωση Cookie ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 1/6/21 από το Cookiebot:

Αναγκαία (4)

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
CONSENTYouTubeUsed to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.199 μήνεςHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 έτοςHTTP Cookie
elementortop-toys.grUsed in context with the website’s WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.PersistentHTML Local Storage
wordpress_test_cookietop-toys.grUsed to check if the user’s browser supports cookies.SessionHTTP Cookie

Στατιστικά (3)

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 έτηHTTP Cookie
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 ημέραHTTP Cookie
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 ημέραHTTP Cookie

Εμπορικής προώθησης (19)

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
_fbpFacebookUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 μήνεςHTTP Cookie
_gcl_auGoogle Tag ManagerUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 μήνεςHTTP Cookie
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 έτοςHTTP Cookie
pagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.SessionPixel Tracker
test_cookieGoogleUsed to check if the user’s browser supports cookies.1 ημέραHTTP Cookie
trFacebookUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.SessionPixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 ημέρεςHTTP Cookie
YSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt.innertube::nextIdYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt.innertube::requestsYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt-remote-cast-availableYouTubeΣε αναμονήSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage